کلیات:

۱-ترویج امور فرهنگی در بین بانوان تحت پوشش و علاقه مند
۲- برگزاری دوره های آموزشی ویژه بانوان تحت پوشش با هدف بالا بردن آگاهی
۳- در آمد زایی بانوان میمه ویژه بانوان تحت پوشش با هدف استقلال مالی برای زنان تحت سرپرست خانوار
۴- تأسیس آسایشگاه سالمندان میمه بعد از طی مراحل و کسب مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح
۵- تأسیس صندوق قرض الحسته جهت کمک به نیازمندان بعد از طی مراحل و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح
۶-حمایت از بیماران و تهیه دارو برای افراد تحت پوشش

روش اجرای هدف:

۱-جلسه مشارکت های مردمی
۲- برگزاری کلاس های آموزشی مانند خیاطی نانوایی و تهیه مواد غذایی و فروش آن ها تحت نظارت بهداشت منطقه
۳-ایجاد کارگاه های زودبازده با هدف اشتغال زایی بانوان تحت پوشش
۴-توزیع مواد غذایی به صورت ماهانه برای افراد تحت پوشش
۵-تهیه بانک اطلاعاتی از افراد تحت پوشش

شرایط عضویت:

از نیروهای کاری و حامی خیریه و علاقمند جهت برطرف کردن نیازهای افراد نیازمند(نیروهای علاقه مند به امور عام المنفعه)

انواع عضویت:

دائم،موقت،افتخاری